Policealna Szkoła Zawodowa

Krakowska Szkoła Innowacji posiada w swej bogatej ofercie edukacyjnej policealną szkołe zawodową. W szkole policealnej zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniająca najwyższy poziom kształcenia.

Szkoła na prawach szkoły publicznej

Szkoła jest wpisana do ewidencji placówek niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej i otrzymała pozytywną opinię Kuratorium Oświaty. Nauka opiera się na programach zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i trwa od 1 do 4 semestrów (1 rok, 1,5 roku, 2 lata w zależności od kierunki) w systemie zaocznym. Zajęcia odbywają w sobotę oraz niedziele co dwa tygodnie. W przypadku kierunku opiekunka dziecięca zajęcia odbywają się w tygodniu od godziny 16:00.

Szkoła otwarta dla wszystkich

Do szkoły mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli szkołę średnią i posiadają świadectwo jej ukończenia bez względu na wynik egzaminu maturalnego (matura nie jest wymagana).

Dbamy o naszych słuchaczy

Słuchacze szkoły otrzymują zaświadczenia do ZUS lub innych instytucji. Wydajemy legitymacje szkolne na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej uprawniające do wszelkich zniżek. Przygotowujemy do egzaminu z kwalifikacji zawodowych w zależności od kierunku, organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin odbywa się naszej szkole. Po ukończeniu szkoły w zakresie danego kierunku wydajemy świadectwa na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Nie tylko teoria

Wiemy jak ważna jest praktyka w zdobywaniu wiedzy, dlatego zajęcia na naszych kierunkach odbywają się nie tylko w salach naszej szkoły ale również w licznych laboratoriach, instytutach, ośrodkach pozwalających na zdobywanie niezbędnych doświadczeń zawodowych.

Wymagane dokumenty

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji aby dowiedzieć się jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji w Krakowskiej Szkole Innowacji.

Kierunki

Nauka trwa 2 lata - 4 semestry w systemie stacjonarnym.  Kierunek...
Nauka trwa 2 lata - 4 semestry. Kierunek bezpłatny. Kim jest opiekun osoby starszej? Opiekun osoby...
Nauka trwa 2 lata - 4 semestry. Kierunek bezpłatny Kim jest opiekun w domu pomocy...
Nauka trwa 1 rok -2 semestry. Kierunek bezpłatny Kim jest asystent osoby niepełnosprawnej? Asystent...
Nauka trwa 1 rok -2 semestry. Kierunek bezpłatny Kim jest opiekunka środowiskowa? Opiekunka...
Nauka trwa 2 lata-4 semestry. Mamy własną pracownię zabiegową. Kierunek bezpłatny Kim jest technik...
Nauka trwa 2 semestry. 190 zł / miesiąc Kim jest florysta? Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie...
Nauka trwa 2 lata -4 semestry. Od roku szkolnego 2019/20 kierunek został wycofany ze szkoły...
Od roku szkolnego 2019/20 kierunek został wycofany ze szkoły policealnej przez Ministerstwo...
Nauka trwa 2 lata-4 semestry. Kierunek bezpłatny Kim jest technik administracji? Technik...
Nauka trwa 1.5 roku, 3 semestry. Kierunek bezpłatny Kim jest technik bezpieczeństwa i higieny...