Kurs: „Kadry i płace”

Przygotowujący do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji.
W trakcie kursu:
- zapoznasz się z podstawami prawa pracy; zasadami nawiązywania  i rozwiązywania stosunku pracy; obowiązkami pracownika i pracodawcy
- poznasz  zasady rozliczania umów cywilno- prawnych,  naliczania wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzenia, naliczania wynagrodzeń za urlop, chorobę i inne nieobecności w pracy, uzyskasz praktyczną wiedzę na temat sporządzania listy płac
-  dowiesz się jak prowadzić rozliczenia publiczno – prawne: ubezpieczenie społeczne,  ubezpieczenie zdrowotne, podatek dochodowego od osób fizycznych, itp.
- poznasz zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, ewidencjonowania czasu pracy
- poznasz obsługę programów Optima i Insert oraz programu Płatnik do rozliczeń z ZUS

Ilość godzin – 60 (teoria i komputery)
W trakcie trwania szkolenia uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały edukacyjne
Ilość osób w grupie: 10-12 osób

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena za cały kurs: 1600 zł