Kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego-język angielski

Przygotujemy Cię do egzaminu gimnazjalnego

Kurs został opracowany w oparciu o wymogi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z wykorzystaniem podręczników i repetytoriów oraz arkuszy egzaminacyjnych .

Cel kursu

Zapoznanie ze strukturą egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz rodzajami zadań egzaminacyjnych, powtórzenie i usystematyzowanie wiadomości z gramatyki, utrwalenie słownictwa z działów obowiązujących na egzaminie gimnazjalnym, doskonalenie zdolności językowych takich jak : 

  • Rozumienie ze słuchu
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Znajomość środków językowych
  • Wypowiedź  pisemna

Sam wybierz moduł, który chcesz przećwiczyć lub zapisz się na wszystkie

Kurs  obejmuje następuje następuje moduły po 15  godzin na poszczególne zagadnienia :

  1. Gramatyka

  2. Rozumienie ze słuchu

  3. Znajomość środków językowych

  4. Wypowiedź pisemna

  5. Słownictwo

Miejsce prowadzenia zajęć

Miejsce zajęć: Kraków, ul Loretańska 16

Liczebność grupy

Zajęcia odbywają się w grupie 10 osób

Rozpoczęcie zajęć

Planowany  początek kursu: październik 2013
 

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena jeden moduł: 115 zł

za 15 godzin

Cena cały kurs: 575 zł

za 75 godzin