Kurs przygotowawczy do matury z geografii - poziom rozszerzony

Przygotujemy Cię do matury z geografii

Kurs przygotowujący do matury z geografii przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas młodszych.

Termin kurs

Kurs prowadzony będzie od października 2013 do kwietnia 2014 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (soboty) po 5 godzin lekcyjnych.

Forma kursy

Kursy maturalny z geografii będzie miał urozmaiconą formę, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi, prace domowe oraz próbne matury. Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z geografii w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego(metody badań geograficznych, system przyrodniczy Ziemi, system społeczno-gospodarczy świata, relacje człowiek a środowisko).

Zajęcia prowadzone przez egzaminatorów OKE

Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, egzaminatorzy OKE. Uczestnicy kursu doskonalić będą  umiejętność zastosowania  informacji geograficznych w celu rozwiązywania zadań praktycznych,  umiejętność pracy z materiałem źródłowym, umiejętność  charakteryzowania, oceniania i rozwiązywania problemów w wypowiedziach pisemnych.
Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. 20 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Czas trwania
 

Czas trwania: 80 godzin (zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 5 godz.) w tym 20 godzin testów maturalnych.

Miejsce prowadzenia zajęć

Miejsce zajęć: Kraków, ul Loretańska 16
 

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 590 zł 

za 80 godzin