Kurs przygotowawczy do matury z j. niemieckiego - poziom rozszerzony

Przygotujemy Cię do matury z języka niemieckiego

Kursy maturalne z języka niemieckiego prowadzone są z zastosowaniem różnorodnych technik mających na  celu wykorzystywanie aktywności słuchacza, uwzględniając tempo i poziom umiejętności grupy. Pomagają powtórzyć i usystematyzować zdobytą w szkole wiedzę z naciskiem na praktyczną stronę używania języka  Dodatkowo  20 godzin zajęć poświęcone jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Czas trwania

60 godzin, w tym 20 godzin testów maturalnych  od października 2013 do marca 2014 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (soboty) po 4 godziny lekcyjne

Zajęcia prowadzone przez egzaminatorów OKE

Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z języka niemieckiego w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego. Uczestnicy kursu doskonalić będą umiejętność rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych, rozpoznawania  i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych, pisania krótkich i długich form wypowiedzi. Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. .

Miejsce prowadzenia zajęć

Miejsce zajęć: Kraków, ul Loretańska 16

Rozpoczęcie zajęć

Planowany  początek kursu: październik 2013 (kolejne grupy otwierane w następne miesiące, w zależności od ilości chętnych).
 

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 500 zł

za 60 godzin