Kurs przygotowawczy do matury z WOS - poziom rozszerzony

Przygotujemy Cię do matury z WOS

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdawać maturę z Wiedzy o Społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, zarówno dla tegorocznych maturzystów, jak i uczniów klas młodszych.

Czas trwania

Kurs prowadzony będzie od października 2013 do kwietnia 2014 roku. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu (soboty) po 5 godzin lekcyjnych. 80 godzin (zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 5 godz.) w tym 20 godzin testów maturalnych.

Zajęcia prowadzone przez egzaminatorów OKE

Kursy maturalny z WOS będzie miał różnorodną formę, na którą składają się wykłady, ćwiczenia, praca z materiałami źródłowymi, prace domowe oraz próbne matury.
Celem kursu jest powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole a także zapoznanie się ze standardami wymagań egzaminacyjnych. Podczas wykładów powtórzony zostanie materiał z WOS w zakresie podstawy programowej obowiązującej dla poziomu rozszerzonego (zagadnienia związane ze strukturą i funkcjonowaniem społeczeństwa, relacje między społeczeństwem i władzą w różnych systemach politycznych, normy prawne, prawo i zasady jego stosowania w życiu publicznym, Polska, Europa, Świat- problemy współczesnego świata). Uczestnicy kursu doskonalić będą umiejętność pracy z materiałem źródłowym oraz umiejętność przedstawiania oraz analizy zjawisk i procesów społecznych w wypowiedzi pisemnej o charakterze otwartym.
Po przerobieniu poszczególnych partii materiału przeprowadzane są testy sprawdzające oraz zadawane prace domowe. W ramach zajęć Uczestnicy otrzymują bezpłatne materiały pomocnicze do pracy na zajęciach oraz arkusze maturalne z lat ubiegłych. 20 godzin zajęć poświęconych jest rozwiązywaniu i omawianiu testów maturalnych.

Miejsce prowadzenia zajęć

Miejsce zajęć: Kraków, ul Loretańska 16

Liczebność grupy

Zajęcia odbywają się w grupie 10 osób

Rozpoczęcie zajęć

Planowany  początek kursu: październik 2013
 

Zapytaj o kurs Zapisz się

Cena: 590 zł 

za 80 godzin